اخبار از ما
آفر سینمایی مار یاپی برای به دست آوردن تعطیلات در شانگهای ، دبی و بدروم . 05.01.2018 مار یاپی توافق نامه همکاری استراتژیک را با گروه واندا چینی به امضا رساند . 26.02.2017 اقامتگاه دیوان در جی تاور با استفاده از موقعیت مکانی میدرخشد . 11.01.2017 در پروژه های ماریاپی به استقبال سال نو بروید . 08.12.2016 پروژه جدید ماریاپی و گروه دیوان دراتوبان باسین اکسپرس: اقامتگاه دیوان در جی تاور . 30.11.2016 ساخت پروژه ای متفاوت با مشارکت ماریاپی و روتانا . 18.11.2016 ماریاپی به سرمایه گذاران خود سود بیشتری میرساند . 04.11.2016 علاقه شدید به بسته های پیشنهادی جدید جی مارین . 10.10.2016 رشد ارزش گونشلی در بزرگنمایی باسین اکسپرس . 28.09.2016 گونشلی به ارزش باسین اکسپرس می افزاید . 21.09.2016 ٪۵ تخفیف بیشتر در پروژه های جی یوو
( طراحی شده توسط استارک)
و جی مارین ( مدیریت شده توسط دیوان ).
09.08.2016
پروژه های جی یوو
( طراحی شده توسط استارک) و جی مارین
( مدیریت شده توسط دیوان ) به بسته های پیشنهادی جی یو اضافه میشوند.
09.08.2016
ماریاپی تلاشهای ارتباطی خود را با افکت بورسان-مارستلر ادامه خواهد داد. 25.07.2016
basaDon basaDon