G HUB

پروژه همه نسل ها: G Hub

جی هاب با طراحی سازه ای متناسب با نیاز مصرف کننده و کانسپتی متفاوت، چشم اندازه ویژه ای در شهر ایجاد نموده است. این پروژه که دارای کانسپت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران جوان با بازده اجاره میباشد، به دلیل قرار گرفتن در مرکز جدید تجاری استانبول ( صفاکوی) و دسترسی آسان به جاده E-5 و TEM و تمام امکانات حمل نقل شهری باعث رشد بیشترارزش آن شده است. این پروژه با کانسپت مخلوطی از دفاتر شخصی ، اقامتگاه دانشجویی، واحدهای تفریحی و خرید، بُعد جدیدی در مفاهیم زندگی در این قسمت شهر ایجاد نموده است.
فیلم تبلیغاتی وب سایت پروژه

پروژه های در حال اجرا

G Tower Wanda Vista G Hub G Beyond