نشانی

شرکت ساختمان سازی, تجاری سهامی مار یاپی. محله باعلار.جاده یالچین کورش.شماره:۴۴/B. جی پلاس.واحد ۲۵۷.گونشلی/استانبول/ترکیه.

تلفن : +۹۰ ۲۱۲ ۶۵۵ ۲۳ ۶۰-۶۱
فکس : +۹۰ ۲۱۲ ۵۴۳ ۷۱ ۷۲

ارتباط با ما